Vanaf 1 januari 2017 gaat de nieuwe Wet Natuurbescherming in. Deze vervangt drie wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Met slechts één wet en minder regels wordt het overzichtelijker om de wet toe te passen, maar voor iedereen die met de wet te maken heeft, verandert er wel een aantal belangrijke zaken. Om u te helpen deze veranderingen in de praktijk toe te passen, werken het Ministerie van Economische Zaken, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de provincies samen om u hierover te informeren tijdens het implementatieproject Aan de slag met de Natuurwet.

Hier vindt u informatie over de belangrijkste veranderingen, activiteiten en andere onderwerpen rond de implementatie van de nieuwe Natuurwet.

 

Nieuws

Provincie Utrecht

  • Samenwerkers-App online
    Om de kwaliteit en veiligheid in de fysieke leefomgeving te verbeteren en te bewaken, kunnen de collega’s vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) van de provincie Utrecht en van onze VTH-partners sinds september 2015 gebruikmaken van de zogenaamde Samenwerkers-App.
    Deze, door de provincie Utrecht gefaciliteerde gratis smartphone applicatie biedt de samenwerkende handhavingspartners (provincie, gemeenten, waterschappen, landelijke inspectiediensten, Openbaar Ministerie, Politie, Regionale Uitvoeringsdiensten, Brandweer, terreinbeherende organisaties, etc.) een veilig, gebruiksvriendelijk, snel en milieuvriendelijk alternatief voor de papieren versie van het VTH Netwerkboekje ‘Samenwerkers’. Met deze Samenwerkers-App beschikken alle circa 700 medewerkers die werkzaam zijn in het taakveld VTH over alle contactgegevens van al hun collega’s op één beschermde, toegankelijke plek. De samenwerking krijgt hierdoor een boost doordat de VTH-ers makkelijk met elkaar in contact kunnen komen en daardoor ook toegang hebben tot elkaars expertise en tot elkaars netwerk. Voor de gebruiker heeft de Samenwerkers-App een aantal voordelen ten opzichte van de papieren versie: meer mogelijkheden, meer zekerheid en veiligheid.
    Tevens kan gebruik gemaakt worden van het volgende mailadres: samenwerkers@provincie-utrecht.nl
  • Voor verzoeken tot vooroverleg, informatie over de Wet en het provinciale kader door gemeenten, initiatiefnemers, afdelingen van de provincie, etc., kan gebruik gemaakt worden van het volgende mailadres: wnb@provincie-utrecht.nl

Overheden aan de slag

Werkt u bij de overheid? Met ingang van de nieuwe natuurwet verandert vooral de rol van de Provincies, gemeenten en omgevingsdiensten.

 

 

Ministerie van Economische Zaken Vereniging van Nederlandse Gemeenten

In samenwerking met de provincies:

Province Groningen Provincie Utrecht
Provincie Friesland Provincie Noord Holland
Provincie Drenthe Provincie Zuid-Holland
Provincie Overijssel Provincie Zeeland
Provincie Flevoland Provincie Noord Brabant
Provincie Gelderland Provincie Limburg