Nieuwe Richtlijn Lichthinder goed ontvangen

Door: Henk Stolk, Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde

Op donderdag 13 november 2014 werd op de Expertmeeting Licht & Ecologie een nieuwe Richtlijn Lichthinder van de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) gepresenteerd. Voorafgaand werden door middel van presentaties de begrippen “Licht” en “Ecologie” en de relatie ertussen toegelicht. De meer dan negentig aanwezige lichtexperts en ecologen toonden zich verheugd over de richtlijn. Hieronder treft u een weerslag aan van deze bijeenkomst.

201412-bg-nieuwe-richtlijn-lichthinder

Presentatie Licht en Ecologie

De expertmeeting ging van start met een inleiding in de lichttechniek en de besluitvormingsprocessen bij de aanleg van lichtinstallaties, welke werd gepresenteerd door Marinus Jan Veltman (Ecosucces). Hierop aansluitend belichtte Jasja Dekker (Jasje Dekker Dierecologie) hoe een ecoloog die besluitvormingsprocessen vanuit ecologisch gezichtspunt kan beïnvloeden. Nadruk lag daarbij op amberkleurige led verlichting en vleermuizen. Vleermuizen, waarvan alle soorten in Europa zijn beschermd, kunnen de golflengte van amberkleurig licht niet waarnemen en blijven daardoor in dit licht de natuurlijke duisternis op hun vluchten ervaren. De mens daarentegen heeft deze golflengte wel in zijn ooglichtkarakteristiek en kan amberkleurige licht dan ook prima zien.

Nieuwe Richtlijn Lichthinder veelomvattend

In de daarop volgende presentatie over de nieuwe Richtlijn Lichthinder gaf Henk Stolk (voorzitter commissie Lichthinder NSVV) een samenvatting van vijf eerdere publicaties over lichthinder door sportvelden, terreinen, aanstraling van gebouwen, reclame en openbare verlichting. Ook ging hij in op de drie nieuwe, actuele maatschappelijk lichthinderaspecten licht van binnen naar buiten, dynamische reclameverlichting en begrenzing licht in E1 en E2.
De Richtlijn Lichthinder omvat ruim honderd pagina’s, waarvan ca. 20% over natuurwet- en natuurregelgeving gaat. De aanwezige ecologen gaven aan dat de lichttechnische parameters in de richtlijn ondersteuning geven bij het nastreven van de natuurbelangen die zij behartigen.

Noviteiten in de richtlijn

Naast veel informatie over natuurwet- en natuurregelgeving vormen (nieuwe) grenswaarden voor lichtuitstraling voor verschillende situaties en locaties in tijd en ruimte (zoals landelijke gebieden, natuurgebieden, stallen, kassen, parkeergarages, gebouwen, reclame-uitingen op ledschermen), zoneringssystemen voor overheidsinstellingen, en de invloed van verlichting op flora en fauna belangrijke aandachtspunten.
Daarnaast komt in deze nieuwe richtlijn aan bod de begrenzing van de uitstralingshoek (afscherming van de armaturen) in landelijke gebieden en natuurgebieden en waarmee het licht in deze zones (E2 en E1) wordt beperkt tot haar functie. Binnen twintig jaar zal deze ingrijpende operatie in Nederland zijn beslag moeten krijgen. Voor alle aanstaande vernieuwingen van led verlichtingen is dit een enorme stap vooruit naar een toekomst met meer beleefbare duisternis. Een ander belangrijk punt betreft het feit dat voortaan de maximale luminentie van reclameborden met grenswaarden wordt beperkt, en niet meer de gemiddelde grenswaarden. Ten slotte wordt het ’s avonds verlichten van stallen, gebouwen, etalages en parkeergarages door grenswaarden voor licht van binnen naar buiten gelimiteerd.

Aanschaffen nieuwe Richtlijn Lichthinder

Een PDF van deze Richtlijn is vanaf 1 december 2014 verkrijgbaar bij de NSVV. Kosten € 112,50 voor leden en € 165,– voor niet-leden. Een gedrukt exemplaar is vanaf 1 februari 2015 verkrijgbaar.
Voor uw bestelling stuurt u een mail naar info@nsvv.nl met uw bestelgegevens.

Voor meer informatie: www.nsvv.nl

Laat een reactie achter