Kopij aandragen

Het online Magazine Natuur in de Gemeente is hét magazine voor en door gemeenten, initiatiefnemers en organisaties die met de bescherming van gemeentelijke flora en fauna te maken hebben. Het magazine is onderdeel van het Platform Natuur in de Gemeente (www.natuurindegemeente.nl). Via dit Platform worden inhoudelijke ideeën, praktische oplossingen en actuele onderwerpen over natuur(wetgeving) uitgewisseld en besproken. Het Platform Natuur in de Gemeente biedt verschillende mogelijkheden om uw organisatie, product, dienst of vraag breed onder de aandacht te brengen. Naast het online magazine heeft het Platform een eigen website en worden expertisemiddagen en symposia georganiseerd. U kunt kosteloos kopij aandragen voor het magazine. Ook als u een onderwerp behandeld wilt zien of een nieuwstip of aanvullingen heeft, horen wij dat graag.

Voorwaarden
Voorwaarden voor het aandragen van kopij:

  • De inhoud van het artikel moet van toepassing zijn op gemeenten
  • Het artikel is minimaal 300 maximaal 500 woorden lang
  • Het artikel bevat ten minste een passende afbeelding van minstens 1024 pixels breed, de naam en het logo van de betreffende organisatie
  • Er wordt per organisatie maximaal een artikel per nummer geplaatst

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via:

info@natuurindegemeente.nl
Papenweg 5
6261 NE Mheer (Limburg)

of:

Lucia Schat
Tel.: +31 6 50298742
lucia.schat@regelink.net