Aanmelden voor de nieuwsbrief

Over het Platform

Regelink Ecologie & Landschap is in het najaar van 2013 op eigen initiatief gestart met het Platform Natuur in de Gemeente. Vanuit dit platform worden symposia en expertisemiddagen georganiseerd en wordt eens per kwartaal het digitale magazine Natuur in de Gemeente uitgebracht. Via het Platform en met het magazine worden inhoudelijke idee├źn, praktische oplossingen en actuele onderwerpen over natuur(wetgeving) uitgewisseld en besproken.

Het toepassen van de natuurwet- en regelgeving blijkt in de praktijk soms ingewikkeld te zijn. Daarnaast zijn er grote verschillen in het beleid dat wordt gevoerd per gemeente en de expertise waarover zij beschikken op natuurvlak. Met het organiseren van symposia en expertisemiddagen, wordt ingespeeld op de vraag om het delen van kennis en ervaringen op het vlak van de natuurwet- en regelgeving.

Het digitale Magazine Natuur in de Gemeente betreft een interactief magazine met als belangrijkste doelgroep gemeenten en initiatiefnemers die met de bescherming van flora en fauna te maken hebben. Onderwerpen die in het magazine aan bod komen betreffen onder andere jurisprudentie over en natuurwetgeving in de gemeentelijke praktijk, actuele onderwerpen die daarbij een rol spelen, achtergrondartikelen, en verslagen van symposia en expertisemiddagen.
Aanmelden voor het digitale magazine