Aanmelden voor de nieuwsbrief

Over het Platform Natuur in de Gemeente

Platform Natuur in de Gemeente bestaat sinds 2013 en is een initiatief van Regelink Ecologie & Landschap. Doel van het platform is het uitwisselen van ideeën, praktische oplossingen en actuele ontwikkelingen over natuur(wetgeving). Vanuit het platform organiseren wij symposia en expertisemiddagen over natuurwet- en regelgeving in de praktijk. Ook brengen wij het digitale magazine ‘Natuur in de gemeente’ uit.

Symposia en expertisemiddagen

Het toepassen van de natuurwet- en regelgeving blijkt in de praktijk soms ingewikkeld. Daarbij verschillen gemeentes ook nog erg van elkaar in het beleid dat wordt gevoerd en de expertise waarover zij beschikken op natuurvlak. Wij willen met deze bijeenkomsten inspelen op de behoefte om kennis en ervaringen te delen over alles wat te maken heeft met natuurwet- en regelgeving en de uitwerking ervan in de praktijk.

Meer over onze bijeenkomsten >>

Magazine Natuur in de gemeente

Sinds 2014 brengen wij twee tot vier keer per jaar een gratis digitaal magazine uit voor gemeenteambtenaren en initiatiefnemers die te maken hebben met de bescherming van flora en fauna. In het magazine komen onderwerpen aan bod als jurisprudentie, nieuwe ontwikkelingen, knelpunten, kansen en goede voorbeelden uit de praktijk, en achtergrondartikelen over de onderwerpen die op onze symposia en expertisemiddagen aan bod komen.

Meer over het magazine >>

Abonneer je gratis op het magazine >>