Expertisemiddagen voor gemeenten groot succes!

In de afgelopen maanden werden op initiatief van het Platform Natuur in de Gemeente (www.natuurindegemeente.nl) drie succesvolle expertisemiddagen over Natuurwetgeving in de gemeente gehouden. Deze middagen werden georganiseerd door de gastgemeenten Westland, Heerhugowaard en Groningen, in samenwerking met Regelink Ecologie & Landschap en Orange Logic.

Het blijkt dat het toepassen van de natuurwet en de natuurregelgeving in de praktijk ingewikkeld kan zijn. Daarnaast zijn er tussen gemeenten grote verschillen in het natuurbeleid dat wordt gevoerd en de expertise waarover zij beschikken op natuurvlak. Dit leidt naast succesverhalen ook tot veel vragen, vooral wanneer sprake is van een beperkte aanwezigheid van kennis en kundigheid op natuurvlak.

De drie gastgemeenten verzorgden voor hun expertisemiddag ieder een locatie en presenteerden een onderwerp dat betrekking heeft op natuurwetgeving en waar zij trots op zijn. Over dit onderwerp werd vervolgens een probleemstelling ingebracht waar de deelnemers middels een creatieve sessie ideeën en oplossingen voor aandroegen. Het uitwisselen van kennis en kunde en de interactie tussen gemeenten, andere overheidsinstanties, adviesbureaus en bedrijven stonden op deze middagen centraal.

Laat een reactie achter