Aanmelden voor de nieuwsbrief

Praktijkcongres ‘Natuur in de omgeving(svergunning): zo doen gemeenten dat’

Terug naar overzichtspagina >>

Gemeenten en partners verbinden de belangen van burgers, bedrijven en natuur

Een snelle, betaalbare en succesvolle vergunningverlening voor het onderdeel natuur in de omgevingsvergunning. Hoe kunnen gemeenten hiervoor de juiste voorwaarden scheppen, samen met provincies, omgevingsdiensten, waterschappen, projectontwikkelaars, natuurbeschermingsorganisaties en adviesbureaus? Naast een goede inhoudelijke afhandeling door de gemeente vraagt dit ook de inzet van alle partijen om duurzame natuur te realiseren die tegen een stootje kan, bijvoorbeeld via actief soortenbeleid.

Uitnodiging
Kom naar het praktijkcongres ‘Natuur in de omgeving(svergunning): zo doen gemeenten dat’ op donderdag 18 mei 2017 in de Rijtuigenloods in Amersfoort, om kennis te delen en ervaringen van gemeenten uit te wisselen!

De dag staat in het teken van praktische kennis, ervaringen én ambities van gemeenten en hun partners. Leg uw ervaring naast die van anderen, bespreek vragen en dilemma’s en krijg zicht op nieuwe ontwikkelingen. Het programma, met presentaties, uitwisseling van best/bad practices, workshops, spreekuren, discussietafels, speed dates en een informatiemarkt, biedt alle mogelijkheden voor uitwisseling.

Gespreksthema’s zijn onder meer de generieke ontheffing op basis van een soortenmanagementplan, inzet van gedragscodes, actief soortenbeleid, samenwerking met partners (natuurorganisaties, bouwwereld), handhaving door de gemeente, de valkuilen bij de beoordeling van de vergunningaanvraag en de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeente, zie overzicht.

Er zijn 350 plaatsen beschikbaar. Meld u snel aan!

                       

Achtergrond
De verlening van een natuurtoestemming vraagt natuurlijk een goede afhandeling door de gemeente, maar minstens zo belangrijk is wat daaraan vooraf gaat. Doelgericht voorwerk van de gemeente om de belangen van burgers, bedrijven en natuur te laten samengaan. Dat houdt in: organisatorisch voorwerk in de vorm van collectieve ontheffingen voor individuele initiatieven, en inhoudelijk voorwerk door fysieke voorwaarden te scheppen voor een duurzame natuur die vergunningplichtige activiteiten van burgers en bedrijven kan dragen.

Goed voorwerk geeft tevreden burgers. Goed voorwerk geeft ook meer zekerheid dat de gemeente voldoet aan zijn bestuurlijke verantwoordelijkheden.

Dit voorwerk doet de gemeente in partnerschap met provincies, omgevingsdiensten, waterschappen, projectontwikkelaars, natuurbeschermingsorganisaties en adviesbureaus. In die samenwerking realiseren alle partners ook hun eigen doelstellingen. Het inhoudelijk voorwerk leidt tot duurzame natuur voor wat betreft soorten en natuurgebieden en zorgt voor speelruimte voor ruimtelijke ontwikkelingen.

De aanwezige ervaringsdeskundigen
Deelnemers hebben ervaring opgedaan bij:

  • gemeentelijke diensten die betrokken zijn bij de WABO, de Wet natuurbescherming, planvorming, ecologie en handhaving;
  • gemeenteraden;
  • provinciale diensten en omgevingsdiensten die vergunningaanvragen beoordelen, handhaven en natuurbeleid vormgeven;
  • projectontwikkelaars, soortenbeschermende organisaties, terreinbeherende organisaties en waterschappen en
  • juridische adviesbureaus en groene adviesbureaus.

Aanmelden en kosten
Meld u hier aan voor deelname! Voor overheden zijn de deelnamekosten € 145,-; voor maatschappelijke organisaties € 195,- en voor marktpartijen € 245,- (per persoon, excl. btw). Vervanging door een collega is mogelijk.

Organisaties kunnen in de Rijtuigenloods voor presentaties en andere activiteiten een eigen ruimte (zoals een wachtkamer of postwagon) of stand reserveren; kosten in overleg. Meer informatie.

Organisatie: Netwerk Groene Bureaus en Platform Natuur in de Gemeente

Meer informatie: Heeft u vragen over deze dag? Stel deze dan hier.

Op de hoogte willen blijven van het laatste nieuws rondom deze dag? Volg ons dan via Twitter #GemOLOnatuur en via Platform Natuur in de Gemeente, waar al het laatste nieuws wordt gedeeld.