Aanmelden voor de nieuwsbrief

Presentaties Praktijkcongres

Hier treft u een overzicht van de presentaties die zijn gegeven op het praktijkcongres


Ochtend: parallelsessies 11.45 – 12.30 uur

Gemeente Rheden – Theo Portegijs

De gebiedsgerichte aanpak voor soorten vanuit het
perspectief van de gemeente
>> Bekijk hier

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer –
Bjørn van den Boom en Nick de Snoo

Samenwerking tussen gemeenten en natuurorganisaties om natuurdoelen te realiseren
>> Bekijk hier (Natuurmonumenten)
>> Bekijk hier (Staatsbosbeheer)

Sander van Rijswijk – RUD Utrecht

Dilemma’s bij handhaving door regionale omgevingsdiensten
>> Bekijk hier

Saskia Hendricks – Gemeente Maastricht

De gemeente in de rol van projectontwikkelaar
>> Bekijk hier


Middag: Break-out sessies 13.30 – 15.40 uur

Antea Group – Judith Slagt en Daan Hollemans

Voorsorteren op Omgevingswet bij werkwijze voor afgeven omgevingsvergunning
>> Bekijk hier

Arcadis – Max Klasberg

Nooit meer uw project stilgelegd door een vleermuiskolonie en nog veel meer tips en praktijkervaringen
>> Bekijk hier

BPD Ontwikkelingen BV – Martijn van Gelderen
Floris Brekelmans – Bureau Waardenburg

Natuur bij gebiedsontwikkelingen, zo bekijkt een projectontwikkelaar dat

Gebiedsgerichte ontheffing gebouwbewonende soorten Utrecht
>> Bekijk hier de (Floris Brekelmans)

Bureau Waardenburg – Gerard Smit en Fleur van Vliet

Tijdelijke natuur of gebiedsgerichte ontheffing bij gebiedsontwikkeling?
>> Factsheet: Behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit onder de Wet natuurbescherming en Tijdelijke natuur of gebiedsgerichte ontheffing bij gebiedsontwikkeling?

Eelerwoude – Gerard Lubbers

Soortmanagementplannen in het buitengebied

ENVIR Advocaten – Fleur Onrust en Marieke Kaajan

Verantwoordelijkheden gemeente en aanvrager onder de Wnb
>> Bekijk hier

Natuurbalans-Limes Divergens BV – Gert Hoogerwerf

Workshop over dilemma’s Wet natuurbescherming

RVO / Stichting Tijdelijke Natuur – Tjebbe de Boer en Ineke van Vliet

Tijdelijke natuur

Stibbe – Christien Saris

Handhaving in de Wet natuurbescherming
>> Bekijk hier

Sweco en Regelink Ecologie & Landschap – David van der Veen en Chris Driessen

Pro-actief omgaan met beschermde flora en fauna
>> Bekijk hier

Tauw – Wim Heijligers

Asbest en Ecologie
>> Bekijk hier

Buitenevenementen en ecologie
>> Bekijk hier