Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Epe; Geen omgevingsvergunning voor houtkap buiten bebouwde kom

Door: Anne Reichgelt (VBNE)

In de VBNE nieuwsbrief 2017 nr. 5 stond een oproep in hoeverre gemeentes gebruik maken van de nieuwe bevoegdheid om regels te kunnen stellen aan houtopstanden buiten de bebouwde kom Boswet.

In reactie hierop geeft de gemeente Epe aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan te passen zodat in ieder geval voor bospercelen buiten de bebouwde kom Boswet groter dan 10 are geen omgevingsvergunning vereist is wanneer er gekapt wordt. De gemeente herstelt daarmee de situatie zoals deze tot 1 januari 2017 gold. Voor landschappelijke elementen zoals een houtwal blijft de vergunningplicht wel bestaan. Meer leest u hierover in de ontwerpwijziging APV en de beslisnota.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Anne Reichgelt: a.reichgelt@vbne.nl

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *