Succesvol symposium nieuwe Wet natuurbescherming krijgt vervolg!

Op 16 maart jl. organiseerde het Platform Natuur in de Gemeente vanuit Regelink Ecologie & Landschap het succesvolle symposium ‘Nieuwe Wet natuurbescherming’ voor gemeenten, provincies en adviseurs. Het symposium heeft mensen van nieuwe kennis voorzien over de Wet natuurbescherming (Wnb), maar riep ook weer een boel nieuwe vragen op bij de deelnemers. Ook zijn er recent nog weer veranderingen doorgevoerd in de uitvoering van de wet. Het platform heeft daarom de opdracht gekregen om samen met EZ, VNG en provincies dit najaar vier regiobijeenkomsten over de Wet natuurbescherming te organiseren.

Gemeenten moeten aan de slag!
Een belangrijke conclusie op deze dag was dat het veel gemeenten aan kennis en capaciteit ontbreekt, met name de kleinere gemeenten. Of de kennis is in huis, maar het ontbreekt aan tijd. Het advies aan de gemeenten is daarom om veel meer de samenwerking op te zoeken en te zorgen dat de inrichting van de eigen organisatie op orde is. Als gemeenten afwachten wat het Rijk en de provincies gaan doen, is de kans zeer groot dat ze straks nog niet klaar zijn als de nieuwe wet in werking treedt. Want dat is al op 1 januari 2017!

Er zijn gemeenten waar al veel gebeurt, zo blijkt op het symposium. Een gemeente doet standaard en faunacheck, een andere beschermt soorten o.a. via de Nationale Databank Flora en Fauna. Ook zijn er gemeenten die werken met de natuurwaardenkaart of met kansenkaarten. In Utrecht werken diverse gemeenten aan een plan voor vleermuizen en zwaluwen. Anderzijds zijn er ook genoeg gemeenten die alleen handhaven bij klachten, en niet meer doen dan verplicht is.

Regiobijeenkomsten voor helderheid
Onlangs meldde het Ministerie van Economische Zaken dat de verplichte aanhaking van de Wnb op de Omgevingsvergunning (en straks de Omgevingswet) komt te vervallen bij de inwerkingtreding van de Wnb (lees hierover meer in het artikel ‘Actualisatie voor gemeenten; verplicht aanhaken van de Wnb bij de omgevingsvergunning komt te vervallen’). Dit brengt weer de nodige veranderingen met zich mee. Daarbij leven er ook nog veel andere vragen bij overheidsorganisaties en bedrijven met betrekking tot de Wet natuurbescherming. Om hierover helderheid te scheppen en samen stappen vooruit te kunnen maken, heeft het Platform Natuur in de Gemeente de opdracht gekregen om in het najaar van 2016 samen met het Ministerie van Economische Zaken, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de provincies vier regiobijeenkomsten te organiseren. Voor meer informatie en aanmelden voor de regiobijeenkomsten verschijnt binnenkort een website en wordt u tot die tijd via de nieuwsbrief van het platform op de hoogte gehouden van het laatste nieuws.

Symposium ‘Nieuwe Wet natuurbescherming’, 16 maart 2016
Het volledige verslag en de presentaties zijn te vinden op www.natuurindegemeente.nl.
Dit symposium werd georganiseerd door Regelink Ecologie & Landschap in samenwerking met Provincie Utrecht, Orange Logic, ENVIR Advocaten, Vogelbescherming Nederland, VVM netwerk van milieuprofessionals en LandschappenNL.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *