Beschermde en vrijgestelde soorten onder de Wet natuurbescherming per provincie

Welke soorten zijn straks nog beschermd onder de Wet natuurbescherming? Gelden er weer vrijstellingen voor soorten en onder welke handelingen? En hoe hebben de 12 provincies invulling gegeven aan de lijst met beschermde soorten? Antwoord verkrijgen op deze en gerelateerde vragen, vraagt veel uitzoekwerk in de hierover opgestelde wetten, verdragen en verordeningen. Het uitpluizen hiervan hebben wij al voor u gedaan. In dit artikel hebben wij dit eenvoudig en overzichtelijk voor u uiteen gezet.     

De Wet natuurbescherming deelt soorten in drie beschermingsregimes in:

  1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn. Dit zijn alle van nature in Nederland in het wild levende vogels (zoals bedoelt in artikel 1 van de Vogelrichtlijn).
  2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn. Dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage II van het Verdrag van Bonn. In de Bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd.
  3. Beschermingsregime andere soorten. Dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage A van de Wet natuurbescherming. Het gaat hier om de bescherming van zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten voorkomend in Nederland.

Klik hier om de lijst met de beschermde soorten voor geheel Nederland in te zien.

Beschermde en vrijgestelde soorten per provincie

De Wet natuurbescherming maakt invulling van de wet door provincies mogelijk, hiertoe kunnen provincies een eigen invulling geven aan de bescherming van soorten.

Raadpleeg hieronder per provincie de opgestelde lijst met beschermde en vrijgestelde soorten:

Provincie Friesland                                                                      Provincie Utrecht
Provincie Groningen                                                                    Provincie Noord-Brabant
Provincie Drenthe                                                                         Provincie Limburg
Provincie Overijssel                                                                     Provincie Zeeland
Provincie Flevoland                                                                      Provincie Zuid-Holland
Provincie Gelderland                                                                    Provincie Noord-Holland