Colofon editie april 2018

Het Platform Natuur in de Gemeente brengt vier keer per jaar een online magazine uit. In dit magazine komen actuele onderwerpen aan bod over jurisprudentie over en natuurwetgeving in de gemeentelijke praktijk, naast achtergrondartikelen en verslagen van symposia en expertisemiddagen over natuurwet- en natuurregelgeving.
U kunt zich gratis aanmelden voor het magazine via de website van het Platform Natuur in de Gemeente.

Editie
Vijfde jaargang nr. 15/ISSN: 2352-4790

Initiatiefnemers
Regelink Ecologie & Landschap en Orange Logic

Redactieadres
info@natuurindegemeente.nl

Redactie
Heiko de Graaf

Advies
Communicatiebureau de Lynx

Ontwerp
Conk Webdesign

Technische realisatie
Communicatiebureau de Lynx

Website
www.natuurindegemeente.nl