Aanmelden voor de nieuwsbrief

Edities van het magazine

Het magazine verschijnt sinds 2013. Onderstaand vindt u de meest recente edities van het magazine en de daarin geplaatste artikelen.

Mei 2019

Open het magazine >>

  • Den Haag maakt natuurinclusief bouwen concreet met een puntensysteem
  • Ecologie en evenementen: een (on)gelukkige combi?
  • i-Tree: de bijdrage van bomen in cijfers en euro’s
  • COLUMN: De haken en ogen aan soortenmanagementplannen
  • Natuurvriendelijk beheer: de aanpak van Apeldoorn

December 2018

Open het magazine >>

  • STADSNATUURRESERVAAT: Pleidooi voor spontane natuur in Rotterdam
  • ZONNEPANELEN: Verdienmodel voor nieuwe natuur in Brabant
  • GROENE DAKEN: Bushokje moet zorgen voor groene golf in Breda
  • COLUMN: Natuurinclusief verduurzamen is nog een hele kunst
  • AGROBOSBOUW: Kans voor klimaat, natuur en boer

Juni 2015

Column; Jurisprudentie en Natuurwetgeving – Doden van dieren, overtreding of misdrijf?
Van EHS tot NNN en de doorwerking in bestemmingsplannen
Tijdelijke Natuur – Van braakliggend terrein naar impuls voor de leefomgeving
Hopping detectors in stedelijk gebied – Bewoners vullen slapend een kennisleemte
Gemeente Sittard-Geleen zorgt voor de watervleermuis
Terugkeer van de bever in Brabant – Euforie maar ook bezorgdheid

Maart 2015

Editie magazine Natuur in de Gemeente - maart 2015

Column; Jurisprudentie en natuurwetgeving – Ontheffing compensatie ingetrokken
Rubriek; Gemeenten geven kennis over natuurwetgeving door – Gemeente Den Helder
Monitoring groene gebieden gemeente Groningen
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
Mogelijke consequenties van de PAS voor gemeenten en omgevingsdiensten – Provincie Utrecht

December 2014

Magazine Natuur in de gemeente - editie december 2014
Column; Jurisprudentie en natuurwetgeving
Rubriek; Gemeenten geven kennis over natuurwetgeving door – Gemeente Tilburg
Rubriek; Kennisuitwisseling over natuur en natuurwetgeving tussen overheidsmedewerkers
Verdere ontwikkeling natuurbeleid en natuurbeheer in gemeente Rotterdam
Gemeente Purmerend: excursie toont nut gemeentebrede inventarisatie als invulling van nieuwe Omgevingswet
Gemeente Nieuwegein; Aanpak Ontheffing Tijdelijke Natuur
Nieuwe Richtlijn Lichthinder goed ontvangen
Colofon editie 2015