Aanmelden voor de nieuwsbrief

Symposium nieuwe Wet natuurbescherming

De Nederlandse natuurwetgeving gaat ingrijpend op de schop. Op 15 december jl. is de Wet natuurbescherming aangenomen in de Eerste Kamer. Deze nieuwe wet vervangt het huidige stelsel van wetten waarin de natuurbescherming geregeld is: de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw), de Flora- en faunawet (Ffw) en de Boswet. Op 1 januari 2017 zal deze wet naar alle waarschijnlijkheid in werking treden.

Het vraagt nogal wat van een overheidsorganisatie om een nieuwe wet in te voeren. Hoe maak je de wet hanteerbaar voor overheden? Hoe zorg je ervoor dat zowel implementatie als uitvoering soepel verloopt? Het Platform Natuur in de Gemeente gelooft dat door het samenbrengen van vakmensen uit alle lagen en disciplines de introductie en uitvoering soepeler verloopt. Op 16 maart hebben wij deze veranderingen voor u in kaart gebracht en is uitgelegd hoe overheidsorganisaties met deze nieuwe taken en verantwoordelijkheden aan de slag kunnen.

160316 Symposium nieuwe WetNb - 16          160316 Symposium nieuwe WetNb - 127          160316 Symposium nieuwe WetNb - 277         160316 Symposium nieuwe WetNb - 213

Ga voor meer informatie over het Symposium nieuwe Wet natuurbescherming naar: