Aanmelden voor de nieuwsbrief

Praktijkcongres ‘Natuur in de omgevingsvergunning: zo doen gemeenten dat’

Gemeenten en partners verbinden de belangen van burgers, bedrijven en natuur

Een snelle, betaalbare en succesvolle vergunningverlening voor het onderdeel natuur in de omgevingsvergunning. Hoe kunnen gemeenten hiervoor de juiste voorwaarden scheppen, samen met provincies, omgevingsdiensten, waterschappen, projectontwikkelaars, natuurbeschermingsorganisaties en adviesbureaus? Naast een goede inhoudelijke afhandeling door de gemeente vraagt dit ook de inzet van alle partijen om duurzame natuur te realiseren die tegen een stootje kan, bijvoorbeeld via actief soortenbeleid.

Kom naar het praktijkcongres ‘Natuur in de omgeving(svergunning): zo doen gemeenten dat’ op donderdag 18 mei 2017 in de Rijtuigenloods in Amersfoort, om kennis te delen en ervaringen van gemeenten uit te wisselen!

Ga voor meer informatie over het praktijkcongres naar: