In deze editie:

Column en rubrieken

Artikelen


Magazine Natuur in de Gemeente – september 2015

Kennis delen

De rol van gemeenten verandert. Hierin spelen maatschappelijke trends en ontwikkelingen een belangrijke rol. Daarnaast krijgen gemeenten er nieuwe taken bij van het Rijk door de decentralisatie. Dit vraagt om een dynamische en flexibele houding van gemeenten. Het is echter niet realistisch om te verwachten dat elke afzonderlijke gemeente alle kennis in huis heeft en antwoord heeft op alle vragen. Het is daarom goed om gebruik te maken van elkaars kennis. Want samen sta je sterk. In deze editie van het magazine staan weer ideeën en handvaten en wordt weer kennis gedeeld door gemeenten en andere organisaties.

Wilt u zelf een bijdrage leveren aan dit magazine? Dan kan. U kunt een artikel aandragen over een onderwerp dat aansluit bij dit magazine. Als medewerker van een overheidsinstantie kunt u een vraag stellen aan collega’s van andere instanties. Ook kunt u antwoord geven op een vraag van iemand anders. Zo helpen we samen de natuurwetgeving vooruit!

Met vriendelijke groet,
Team Platform Natuur in de Gemeente

Agenda

24-4-2018 Veldcursus Ecohydrologische systeemanalyse in beekdallandschappen Reestdal Meer informatie
30-5-2018 Symposium ‘Nieuw leven in het veen’ Bussum Meer informatie
15-5-2018 Meer kleur in groen, De ecologische basis Tilburg Meer informatie