In deze editie:

Column en rubrieken

Artikelen


Magazine Natuur in de Gemeente – september 2017

Inmiddels is de Wet natuurbescherming alweer ruim negen maanden in werking en is er weer een heleboel gebeurt omtrent deze wet. Zo heeft de inwerkingtreding van deze wet niet voor elke provincie een vergelijkbaar toetsingskader opgeleverd. En hoe zit het onder deze wet nou precies met het aanhaken van de natuurtoestemming aan de omgevingsvergunning? Hierover bestaat nog steeds veel onduidelijkheid in de praktijk. Gelukkig zijn er ook al hele positieve verhalen te vertellen over voorbeelden van actieve natuurbescherming binnen provincies en gemeenten waarbij de knel tussen natuurbescherming en economische belangen verminderen en er maatregelen genomen worden om natuur te herstellen of ontwikkelen.
Bovenstaande onderwerpen en toelichting op de aangepaste APV van gemeente Epe betreffende houtkap dat valt onder houtopstanden buiten de bebouwde kom, komen aan bod in deze editie van het magazine.

Met vriendelijke groet,
Team Platform Natuur in de Gemeente

Agenda

24-4-2018 Veldcursus Ecohydrologische systeemanalyse in beekdallandschappen Reestdal Meer informatie
30-5-2018 Symposium ‘Nieuw leven in het veen’ Bussum Meer informatie
15-5-2018 Meer kleur in groen, De ecologische basis Tilburg Meer informatie