In deze editie:

Column en rubrieken

Artikelen


Magazine Natuur in de Gemeente – maart 2017

Inmiddels wordt de Wet natuurbescherming alweer twee maanden toegepast. Welke veranderingen brengt dit nu al met zich mee op beleidsmatig niveau en in de praktijk? En zijn er verbindingen te leggen tussen de Wet natuurbescherming en andere belangen als economie en ruimtelijke ontwikkelingen? Onder andere op deze vragen wordt dieper in gegaan. Daarbij wordt u als overheidsmedewerker, projectontwikkelaar, medewerker van een natuurbeschermingsorganisatie of adviesbureau uitgenodigd om op 18 mei deel te nemen aan het Praktijkcongres ‘Natuur in de omgeving(svergunning): zo doen gemeenten dat’.

Veel gemeenten, maken dat er inmiddels ook veel verschillende vormen van bermbeheer en plaagbestrijding zijn ontwikkeld. Maar zijn ze ook allemaal even effectief? De Vlinderstichting heeft in samenwerking met Heem en Natuuraannemer Ranox een experimentele vorm van natuurlijk beheer ontwikkeld om de plaag die de eikenprocessierups op veel plekken veroorzaakt, te onderdrukken. Meer hierover in deze editie van het magazine!

Met vriendelijke groet,
Team Platform Natuur in de Gemeente

>> Downloaden PDF-versie

Agenda

24-4-2018 Veldcursus Ecohydrologische systeemanalyse in beekdallandschappen Reestdal Meer informatie
30-5-2018 Symposium ‘Nieuw leven in het veen’ Bussum Meer informatie
15-5-2018 Meer kleur in groen, De ecologische basis Tilburg Meer informatie