In deze editie:

Column en rubrieken

Artikelen


Magazine Natuur in de Gemeente – maart 2016

Voorwoord

De Nederlandse natuurwetgeving gaat ingrijpend op de schop. Op 15 december jl. is de Wet natuurbescherming aangenomen in de Eerste Kamer. Deze nieuwe wet vervangt het huidige stelsel van wetten waarin de natuurbescherming geregeld is: de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw), de Flora- en faunawet (Ffw) en de Boswet. Op 1 januari 2017 zal deze wet ook echt in werking treden.

Het vraagt nogal wat van een overheidsorganisatie om een nieuwe wet in te voeren. Hoe maak je de wet hanteerbaar voor overheden? Hoe zorg je ervoor dat zowel implementatie als uitvoering soepel verloopt? Als Platform Natuur in de Gemeente willen we ons netwerk daar graag in ondersteunen en begeleiden.

Het klaarstomen van de organisatie, voor de ene overheidsmedewerker is dat wellicht een ‘ver van mijn bedshow’, voor een ander betekent het misschien juist een enorme stimulans. Hoe je er ook in staat, vanuit het Platform Natuur in de Gemeente zijn wij ervan overtuigd dat je het samen moet doen. Daarom willen we vakmensen bijeen brengen om hun kennis uit te wisselen en van elkaar te leren. Daarbij gaat het om drie soorten kennis: kennis van de inhoud van de wet, kennis om de wet te kunnen implementeren en kennis over het praktisch toepassen van de wet.

1 januari lijkt nog ver weg, maar voorbereiding kost tijd. Bovendien kunnen gemeenten nu al aan de slag met de verplichtingen die voortkomen uit de Wet natuurbescherming, zoals toetsen op volledigheid.

Een wet omzetten in resultaten kunnen we niet alleen, daar hebben we elkaar bij nodig! Het Platform Natuur in de Gemeente wil dit graag faciliteren, door het organiseren van symposia en expertisebijeenkomsten én met dit magazine. In deze (tevens eenmalige gedrukte) editie vindt u nieuwe en eerder gepubliceerde artikelen over verschillende thema’s rond de Wet natuurbescherming, zoals jurisprudentie, de wet in de gemeentelijke praktijk en andere actuele onderwerpen en achtergronden.

Met vriendelijke groet,
Team Platform Natuur in de Gemeente

>> Downloaden PDF-versie

Agenda

24-4-2018 Veldcursus Ecohydrologische systeemanalyse in beekdallandschappen Reestdal Meer informatie
30-5-2018 Symposium ‘Nieuw leven in het veen’ Bussum Meer informatie
15-5-2018 Meer kleur in groen, De ecologische basis Tilburg Meer informatie