In deze editie:

Column en rubrieken

Artikelen


Het magazine Natuur in de Gemeente – maart 2015

Het blijkt dat het toepassen van de natuurwet en de natuurregelgeving in de praktijk ingewikkeld kan zijn voor gemeenten. Want hoe voorkom je dat de Flora- en faunawet tijdens de uitvoer van projecten door externen overtreden wordt? En kunnen gemeenten nog wel een kapverbod maken voor houtopstanden met de aanpassing van de Boswet?
Daarnaast komt er wat betreft natuurbeleid de komende tijd veel op overheden af. De Dienst Landelijk Gebied is opgeheven. De PAS treedt in de loop van dit jaar in werking. En naar verwachting doet op 1 januari 2016 de nieuwe wet Natuurbescherming haar intrede.
Voor velen is het een uitdaging om het huidige natuurbeleid op een juiste wijze geïmplementeerd te krijgen, laat staan de extra taken en verantwoordelijkheden die gemeenten en provincies er straks bij gaan krijgen.
In deze editie van het magazine komen de volgende onderwerpen aan bod: grootschalige monitoring in gemeente Groningen, een ontheffing voor compensatiemaatregel ingetrokken, natuurbeleid en natuurwetgeving in gemeente Den Helder en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), wat houdt het in en wat betekent de PAS voor u?

Naast het lezen van het magazine kunt u ook zelf actief een bijdrage aan het magazine leveren! Loopt u als medewerker van een overheidsinstantie met een vraag rond die u graag wilt stellen aan collega’s bij andere instanties? Of ziet u een vraag van iemand anders voorbij komen waar u zelf een antwoord op heeft? Twijfel niet en deel uw vragen en uw kennis! Zo helpt u samen de natuurwetgeving vooruit!

Met vriendelijke groet,
Team Platform Natuur in de Gemeente

Agenda

24-4-2018 Veldcursus Ecohydrologische systeemanalyse in beekdallandschappen Reestdal Meer informatie
30-5-2018 Symposium ‘Nieuw leven in het veen’ Bussum Meer informatie
15-5-2018 Meer kleur in groen, De ecologische basis Tilburg Meer informatie