In deze editie:

Column en rubrieken

Artikelen


Magazine Natuur in de Gemeente – juni 2016

Voorwoord

De natuur in Nederland in al haar eenvoud wordt door velen gekoesterd, maar met al het opgestelde beleid en de wet- en regelgeving er omheen is het tegelijkertijd ook een hele complexe materie. Zo zijn er onlangs vanuit de EU en het Rijk weer veranderingen in de natuurwetgeving doorgevoerd, die u als lagere overheid vervolgens moet gaan uitvoeren in de praktijk. Wij begrijpen dan ook heel goed dat u soms door de bomen het bos niet meer ziet.
Om van natuurbeleid en natuurwetgeving op papier naar de uitvoering in de praktijk te komen, is vaak een hele vertaalslag nodig. Met dit magazine ondersteunen wij u hierin graag. In deze editie van het magazine belichten we de natuur(wetgeving) vanuit de invalshoeken wetenschap, wetgeving en praktijk, en leggen we ook de verbinding tussen deze aspecten.

Zo is onlangs bekend gemaakt dat de aanhaakplicht voor de Wet natuurbescherming bij de omgevingsvergunning voor gemeenten komt te vervallen. Gaat dit de implementatie en de uitvoering van de Wet natuurbescherming eenvoudiger of juist complexer maken voor gemeenten, maar ook voor omgevingsdiensten en provincies en hoe gaat dit er in de praktijk uitzien? In meerdere artikelen in deze editie zetten we dit voor u uiteen.

Lucia Schat
Projectleider Platform Natuur in de Gemeente

>> Downloaden PDF-versie

Agenda

24-4-2018 Veldcursus Ecohydrologische systeemanalyse in beekdallandschappen Reestdal Meer informatie
30-5-2018 Symposium ‘Nieuw leven in het veen’ Bussum Meer informatie
15-5-2018 Meer kleur in groen, De ecologische basis Tilburg Meer informatie