In deze editie:

Column en rubrieken

Artikelen


Magazine Natuur in de Gemeente – juni 2015

Alle gemeenten in Nederland hebben te maken met de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en het Natuurnetwerk Nederland. De ene gemeente zal er meer mee te maken hebben dan de andere, maar gemeenten zien zich allemaal voor de vraag gesteld welke rol hierin voor hen is weggelegd en op welke wijze zij de natuurwetgeving praktisch uitvoerbaar kunnen maken. In deze editie presenteren wij een paar inspirerende voorbeelden.

De Flora- en faunawet is de afgelopen tijd meerdere keren negatief in het nieuws gekomen, omdat bijvoorbeeld sloopwerkzaamheden moeten worden stilgelegd vanwege de aanwezigheid van rugstreeppadden. De Gemeente Sittard-Geleen laat zien dat het anders kan. Zij hebben de Flora- en faunawet in een vroeg stadium ingebracht in een project waardoor tijdig passende maatregelen getroffen konden worden voor de aanwezige vleermuizen. Het project kon daardoor zonder oponthoud gerealiseerd worden.
Een ander voorbeeld is het project dat het Bureau voor de Zoogdiervereniging in samenwerking met de gemeenten Utrecht, Wageningen en Wijchen heeft uitgevoerd naar het voorkomen van vleermuizen. De resultaten van dit project komen van pas wanneer men in de nabije toekomst projecten wil realiseren waarbij rekening moet worden gehouden met de Flora- en faunawet.

En hoe zit het met het Natuurnetwerk Nederland? Het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen bekend als Ecologische Hoofdstructuur, EHS) is in 2013 geïntroduceerd, maar nog steeds wordt er ook gesproken over EHS. In deze editie van het magazine komen het NNN, de voormalige EHS en de doorwerking hiervan in bestemmingsplannen aan bod en wordt over dit onderwerp de nodige helderheid gegeven.

Andere onderwerpen die in deze editie van het magazine aan bod komen zijn: Terugkeer van de bever in Brabant, Tijdelijke Natuur en natuurwetgeving omtrent het doden van dieren.

U kunt ook zelf actief een bijdrage aan het magazine leveren! Loopt u als medewerker van een overheidsinstantie met een vraag rond die u graag wilt stellen aan collega’s bij andere instanties? Of ziet u een vraag van iemand anders voorbijkomen waar u het antwoord op heeft? Aarzel niet en deel uw vragen en uw kennis! Zo helpen we samen de natuurwetgeving vooruit!

Met vriendelijke groet,
Team Platform Natuur in de Gemeente

Agenda

24-4-2018 Veldcursus Ecohydrologische systeemanalyse in beekdallandschappen Reestdal Meer informatie
30-5-2018 Symposium ‘Nieuw leven in het veen’ Bussum Meer informatie
15-5-2018 Meer kleur in groen, De ecologische basis Tilburg Meer informatie