In deze editie:


Het magazine Natuur in de Gemeente – juni 2014

Het toepassen van de natuurwet- en regelgeving blijkt in de praktijk soms ingewikkeld te zijn. Daarnaast zijn er grote verschillen in het beleid dat wordt gevoerd per gemeente en de expertise waarover zij beschikken op natuurvlak. Vanuit het Platform Natuur in de Gemeente is dit interactieve magazine ontwikkeld voor gemeenten, initiatiefnemers en organisaties die met de bescherming van flora en fauna te maken hebben.

Onderwerpen die in het magazine aan bod komen zijn onder andere jurisprudentie over en natuurwetgeving in de gemeentelijke praktijk, actuele onderwerpen die daarbij een rol spelen, achtergrondartikelen en verslagen van symposia en expertisemiddagen.

Met vriendelijke groet,
Team Platform Natuur in de Gemeente