In deze editie:

Column en rubrieken

Artikelen


Magazine Natuur in de Gemeente – december 2016

Inwerkingtreding Wet natuurbescherming 1 januari 2017

Deze editie van het magazine staat weer volledig in het teken van de Wet natuurbescherming.
Graag maken wij u verder wegwijs met en reiken wij u handvaten aan voor de uitvoer van deze wet.

Onderwerpen die in deze editie onder andere behandeld worden: Het werken met gedragscodes, hoe ziet dit eruit onder de Wet natuurbescherming? Actieve natuurbescherming; een noodzakelijk goed, nuttige links en instrumenten ter ondersteuning in de uitvoering van de wet en nieuwe regels voor houtopstanden.

Met vriendelijke groet,
Team Platform Natuur in de Gemeente

>> Downloaden PDF-versie

Agenda

18 januari 2017 Bijeenkomst Wet natuurbescherming Limburg Maastricht Meer informatie
19 januari 2017 Mini-symposium natuurbeheer en natuurontwikkeling – Roermond Roermond Meer informatie
2 februari 2017 Buildin’green II: Verbind groen met groen Stadskantoor Venlo Meer informatie
7 febrauri 2017 Cursus bodembiologie bij natuurbeheer Utrecht Meer informatie