In deze editie:

Column en rubrieken

Artikelen


Magazine Natuur in de Gemeente – december 2015

Nieuwe Wet natuurbescherming

Deze editie van het magazine Natuur in de Gemeente staat in het teken van de nieuwe Wet natuurbescherming. Naar verwachting treedt de Wet natuurbescherming op 1 juli 2016 in werking. Vragen die in deze editie onder andere behandeld worden: Hoe komt de nieuwe wet eruit te zien? Wat veranderd er (inhoudelijk) ten opzichte van de huidige natuurwetgeving? Welke functies worden toebedeeld aan gemeenten? Welke tools en applicaties kunnen helpen bij de uitvoer van de nieuwe wet? Wat zijn recent doorgevoerde wijzigingen in het voorstel Wet natuurbescherming?

Andere onderwerpen die in deze editie van het magazine aan bod komen zijn: Rubriek waarin gemeente Langedijk aan het woord is over het toepassen van de natuurwet- en regelgeving bij hun in de gemeente, Soortmanagementplannen tegen het licht gehouden en Startsein Green Deal 1000 hectare nieuwe stedelijke natuur.

Met vriendelijke groet,
Team Platform Natuur in de Gemeente

Agenda

24-4-2018 Veldcursus Ecohydrologische systeemanalyse in beekdallandschappen Reestdal Meer informatie
30-5-2018 Symposium ‘Nieuw leven in het veen’ Bussum Meer informatie
15-5-2018 Meer kleur in groen, De ecologische basis Tilburg Meer informatie