In deze editie:

Column en rubrieken

Artikelen


Het magazine Natuur in de Gemeente – december 2014

Overheidsorganisaties hebben op dit moment met een aantal grote veranderingen te maken. De decentralisatie van taken van het Rijk naar provincies en gemeenten, de nieuwe Wet Natuurbescherming die eraan zit te komen en de verschuivingen in bevoegd gezag zijn daar belangrijke voorbeelden van. Op heel verschillende en effectieve manieren bereiden gemeenten zich voor op de komst van de nieuwe Wet Natuurbescherming.
In deze editie van het magazine wordt onder andere aandacht besteed aan natuurbeheer en natuurbeleid in verschillende gemeenten, verlichting in de openbare ruimte en actualiteiten met betrekking tot de natuurwetgeving.

Naast het lezen van het magazine kunt u ook zelf actief een bijdrage aan het magazine leveren! Loopt u als medewerker van een overheidsinstantie met een vraag rond die u graag wilt stellen aan collega’s bij andere instanties? Of ziet u een vraag van iemand anders voorbij komen waar u zelf een antwoord op heeft? Twijfel niet en deel uw vragen en uw kennis! Zo helpt u samen de natuurwetgeving vooruit!

Met vriendelijke groet,
Team Platform Natuur in de Gemeente

Agenda

24-4-2018 Veldcursus Ecohydrologische systeemanalyse in beekdallandschappen Reestdal Meer informatie
30-5-2018 Symposium ‘Nieuw leven in het veen’ Bussum Meer informatie
15-5-2018 Meer kleur in groen, De ecologische basis Tilburg Meer informatie