Rubriek; Kennisuitwisseling over natuur en natuurwetgeving tussen overheidsmedewerkers

Heb je een vraag met betrekking tot natuur(wetgeving) waar je graag een antwoord op wilt hebben? Stel je vraag dan hier, zodat deze door je collega’s van andere gemeenten en overheidsinstanties beantwoord wordt.

Ingebrachte vragen

Gemeente Capelle aan den IJssel – vragen van C. van Hemert:
Hoe houden andere gemeenten hun inventarisatie van soorten up to date. Ik ben dan met name benieuwd naar de meest praktische en uiteraard goedkoopste manieren.

Geef hieronder uw antwoord of mail uw antwoord naar info@natuurindegemeente.nl

Op welke wijze is in andere gemeenten het flora- en faunabeleid geïmplementeerd? Met andere woorden hoe voorkom je dat flora- en faunabeleid niet eenduidig binnen de organisatie wordt gebruikt (wegens verschillende belangen) en het beleid in de kast belandt?
Reactie door: Specialist Natuurwetten
“Ik denk dat hier nog een vraag voor zit. Hoe voorkomt een gemeente dat ze de Flora- en Faunawet en de Nb-wet overtreedt. Dit zowel uitvoerend (groenbeheer) en als omgevingsvergunningverlener. Maar ook als bestemmingplanopsteller en ook bij de eigen projecten. Het voldoen aan de wet is het minimum, daarna komt pas beleid toch? Of heb je al beleid nodig om aan de wet te voldoen? En hebben gemeenten beleid op het gebied van ecologie en natuur (dit is dus ruimer dan de wettelijk beschermde soorten (dat zijn ‘maar’ lijstjes)).”

Mail je antwoord(en) in max. 150 woorden per vraag naar info@natuurindegemeente.nl zodat deze in het volgende magazine geplaatst word(t)(en). Of reageer hieronder, of discussieer verder over dit onderwerp op LinkedIn.

Geef een antwoord