Kan de natuur helpen de eikenprocessierups te beheersen?

Door: Anthonie Stip, Projectleider bij De Vlinderstichting

Eikenprocessierupsen worden algemeen gezien als vervelende beestjes die lokaal voor hinderlijke overlast kunnen zorgen. Onderzoekers van onder meer De Vlinderstichting hebben zich afgevraagd of de natuur een rol kan spelen in de beheersing van de overlast die de eikenprocessierups veroorzaakt. Sinds 2015 loopt daarom een proef waarin met een samenwerkingsverband van organisaties bekeken wordt of bloemrijke bermen de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups kunnen stimuleren. Om zo de plaag te onderdrukken.

Eikenprocessierups. Foto: Jurrien van Deijk.

De inspiratie voor dit idee komt uit de landbouw (misschien niet voor de hand liggend, maar toch). In de afgelopen jaren is aangetoond dat in bepaalde gewassen functionele agrobiodiversiteit kan helpen bij het onderdrukken van plaaginsecten. Bijvoorbeeld dat luizen in sommige graangewassen fors minder overlast veroorzaken wanneer een netwerk van bloemrijke akkerranden op het agrarisch bedrijf aanwezig was. Ons idee is dat het principe van natuurlijke vijanden die een ‘plaag’insect helpen onderdrukken ook zou kunnen werken voor eikenprocessierupsen in wegbermen.

We zijn in 2015, in opdracht van de provincie Gelderland, gestart met de selectie van vijf provinciale wegbermen. Langs elk van die wegen is in de winter van 2016/2017 een traject ingezaaid met een inheems, bloemrijk mengsel van onze partner Heem. Natuuraannemer Ranox begeleidde de uitvoering van deze werkzaamheden. Langs elke geselecteerde weg ligt ook een transect waar niets verandert, maar wel gemeten wordt: de zogenoemde controletransecten. Op alle locaties doet De Vlinderstichting sinds de start van de pilot onderzoek aan de eikenprocessierups, soorten en aantallen natuurlijke vijanden en brede biodiversiteit. Heem volgt de ontwikkeling van de vegetatie en Hellingman Biocontrole en Advies doet onderzoek naar de parasitering van eikenprocessierupsnesten.

Op dit moment kunnen we nog geen uitspraken doen over resultaten, want de bermen zijn recentelijk pas ingezaaid. De komende jaren zal blijken of en hoe het mechanisme van parasitering op eikenprocessierups precies werkt. Wel constateerden we dat met het wegzuigen van de nesten van eikenprocessierupsen ook de natuurlijke vijanden van dit beestje opgeruimd worden. Het zou best kunnen dat een deel van het probleem daarmee kunstmatig in stand wordt gehouden.

In de afgelopen tijd zijn diverse gemeenten aangehaakt bij de pilot. Daarmee kunnen we werken aan een nog bredere basis voor het onderzoeken van natuurlijke bestrijding van eikenprocessierups. Bent u geïnteresseerd geraakt? Neem gerust contact op met de projectleider van het onderzoek, Anthonie Stip van De Vlinderstichting.

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *