Rubriek; Actieve natuurbescherming

Gedragscode Tijdelijke Natuur

Door: Arnold van Kreveld (Bureau Ulucus)

Binnenkort Gedragscode Tijdelijke Natuur
Tijdelijke Natuur is een succesvol instrument. Overheden en bedrijven maken graag gebruik van de bijbehorende vrijstellingen en de natuur vaart er wel bij. Verspreid over het land liggen al enkele tientallen Tijdelijke Natuur-terreinen met een gezamenlijk oppervlakte van zo’n 2000 hectare.
Er zijn verschillende redenen om te kiezen voor Tijdelijke Natuur. Tijdelijke Natuur:

  1. beperkt risico’s op vertragingen en extra kosten als er beschermde soorten verschijnen,
  2. is een goede manier om invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen,
  3. beheren is voordeliger dan intensief beheren om de vestiging van beschermde soorten te (proberen te) voorkomen,
  4. is goed voor natuur en leuk voor omwonenden en natuurliefhebbers.

Ontheffing of gedragscode?
Onder de Flora- en faunawet was het alleen mogelijk om te profiteren van de voordelen van Tijdelijke Natuur via een ontheffing, maar onder de Wet natuurbescherming kan dat ook via een gedragscode. Naar verwachting vanaf 7 maart 2018 kan daartoe gebruik worden gemaakt van de Gedragscode Tijdelijke Natuur van stichting Tijdelijke Natuur.
De eisen die worden gesteld voor aanmelding onder de gedragscode zijn hetzelfde als bij een ontheffing. Vooraf moet een goede nulmeting worden uitgevoerd, de natuur moet minimaal een jaar de ruimte krijgen en bij het verwijderen van de soorten moet rekening worden gehouden met de zorgplicht. Dit laatste is trouwens altijd en overal een eis en staat los van Tijdelijke Natuur.

Belangrijkste verschil is dat de procedure via de Gedragscode Tijdelijke Natuur sneller en voordeliger is (er is geen sprake van leges). Het kan zijn dat partijen er de voorkeur aan blijven geven om een formele ontheffing aan te vragen. De verwachting is echter dat de gedragscode populairder zal worden. Twee partijen hebben zich nu al gemeld en zullen op 7 maart de Gedragscode Tijdelijke Natuur toepasselijk verklaren op hun terrein en de bewuste percelen aanmelden via de aanmeldpagina van stichting Tijdelijke Natuur.

Website & nieuwsbrief
Stichting Tijdelijke Natuur timmert ook verder flink aan de weg. Er is een prachtige nieuwe website, boordevol nieuws, achtergrondinformatie en voorbeeldprojecten. Binnenkort komt bovendien de eerste nieuwsbrief uit; aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier. In het voorjaar wordt een bijeenkomst georganiseerd over het gebruik van de gedragscode en over de interessante koppeling  tussen een Generieke of gebiedsontheffing en Tijdelijke Natuur. Zodra de datum en het programma staan worden deze gemeld via website en nieuwsbrief.

Ambassadeurs
Verder is stichting Tijdelijke Natuur op zoek naar ambassadeurs die mee willen denken over het verder onder de aandacht brengen van Tijdelijke Natuur binnen de sector waarin zij werken. De belangrijkste sectoren zijn ontwikkelaars (bouw en grond-, weg- en waterbouw), gemeenten, provincies, aannemers, grote terreineigenaren met dynamiek op hun terrein (o.a. havens) en verschillende groepen experts (o.a. groene bureaus, rentmeesters en natuurbeschermingsorganisaties). Interesse of meer weten, mail Arnold van Kreveld.

Pilot Bestemmingsplan & TN
Daarnaast onderzoekt stichting Tijdelijke Natuur de mogelijkheid om het via reguliere wijzigingsprocedures van het bestemmingsplan eenvoudiger en meer vanzelfsprekend te maken om te kiezen voor Tijdelijke Natuur. Gemeenten die hierover willen meedenken kunnen mailen met Toon Zwetsloot.

Heb jij nieuws?
Tenslotte is er altijd behoefte aan ervaringen en onderzoeksresultaten. Als er op Tijdelijke Natuur-terreinen ecologische inventarisaties zijn gedaan, of onderzoek naar gebruik door omwonenden, zou de stichting hier graag meer over horen en aandacht aan besteden op haar website en in haar nieuwsbrief.

Wordt vervolgd!

Tijdelijke Natuur Almelo (naast maïsakker). Fotograaf: Ron Poot.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *