Succesvolle groenmarkt gemeente Hattem krijgt een vervolg

De gemeente Hattem heeft in november 2013 een groenmarkt georganiseerd. Deze markt stond volledig in het teken van adoptie en koop van groen. De dag was een groot succes. Met de groenmarkt wilde de gemeente inhaken op wat er momenteel speelt in de samenleving: minder overheid en meer samenleving. De gemeente wil daarom bij het groenbeheer gaan samenwerken met burgers. De groenmarkt was daarvoor een prachtige start.

Groenmarkt en het streven naar meer samenhang tussen inwoners

Door het rijk wordt er momenteel sterk gekort op de uitkeringen voor gemeenten. In de gemeente Hattem heeft dit erin geresulteerd dat in de woonwijken momenteel een lager onderhoudsniveau voor het openbare groen wordt gehanteerd. Verantwoordelijk wethouder Teuben: ‘’Bezuinigen doet pijn, maar die pijn wordt draaglijker als gemeente en inwoners zich samen verantwoordelijk voelen voor de woonomgeving.” Afgelopen november kwamen er in totaal 450 inwoners op de groenmarkt in Hattem af. De groenmarkt betrof een informatiemarkt over adoptie en verkoop van openbare groenstroken aan inwoners van de gemeente. Inwoners die aansluitend aan hun kavel een groenstrook hebben liggen waarvan het beleid heeft bepaald dat deze verkocht kan worden werden middels een brief uitgenodigd. Naast de koop kunnen inwoners van deze wijken het verschil maken door de groenstroken te adopteren. Met adoptie wordt het bovendien mogelijk om delen groen een eigen identiteit te laten krijgen. Met dit groenmarktproject streeft de gemeente niet alleen naar meer samenhang en samenwerking in de buurt, maar ook dat het onderhoudsniveau van het openbare groen weer omhoog gaat.

Het vervolg van de groenmarkt

De gemeente Hattem gaat een vervolg geven aan de groenmarkt. Op 21 en 22 maart organiseert de gemeente haar eigen GROEN DoeDagen. Vrijdag 21 maart staat in het teken van de ‘plantfeestdag’, waar alle groepen 8 van alle basisscholen in Hattem bij worden betrokken. Tevens zal het college van B&W, de gemeenteraad en het MT in het kader van NLDoet adoptanten helpen met het uitwerken van een plan van aanpak om zo  een goede start van hun adoptiestuk te realiseren. Op zaterdag 22 maart kunnen adoptanten en geïnteresseerden terecht op de gemeentewerf in Hattem waar lokale groenbedrijven, hoveniers en groenspecialisten van de gemeente zichzelf presenteren en informatie verschaffen aan de inwoners. Adoptanten kunnen op deze dag onder andere informatie halen, workshops volgen, rondleidingen krijgen door natuurgebied ’t Veen, onderhoud aan gereedschap laten uitvoeren en aan het einde van de dag gratis compost mee naar huis nemen in het kader van de landelijke compostactie. Ook is er op deze dag aandacht voor de Hattemse kinderen. Zo kunnen er kleurplaten worden ingeleverd, is er een springkussen, een ranjakoe, etc.

Inwoners enthousiast houden om te participeren

Vanaf de start van het groenmarktproject is geïnvesteerd in het informeren en inspireren van inwoners om mee te doen. Het enthousiasme van de inwoners om te blijven participeren in het project moet bovendien worden vastgehouden. De gemeente doet dit door (met toestemming) de ligging van geadopteerde stukken in de krant te zetten. Daarnaast bezoeken gemeentemedewerkers de adoptanten minimaal een keer per jaar en wordt adoptanten gevraagd tegen welke problemen zij aanlopen bij het beheer. Twee keer per jaar, in maart en in september, wordt een Groen DoeDag georganiseerd. Via de mail en nieuwsbrieven worden de adoptanten op de hoogte gehouden over het project.
 
Behandelend ambtenaar: Johan Christiaens
E-mail: groenadoptie@hattem.nl