Opgeruimd Breda

‘Opgeruimd Breda’ is een initiatief waarbij bewoners, ondernemers en de gemeente Breda samenwerken aan het beheer van de openbare ruimte. Inmiddels lopen er 250 burgerparticipatieprojecten in deze gemeente. Tot op de dag van vandaag is deze aanpak van het beheer van de eigen leefomgeving een groot succes.

Aanpak Opgeruimd Breda

Het initiatievenprogramma Opgeruimd Breda maakt het voor bewoners mogelijk om zelf bij te dragen aan een mooie en leefbare buurt. Gemeentelijk projectleider Anne Jelle Lycklama à Nijeholt: ‘Inwoners die hun eigen invulling willen geven aan het beheer van hun buurt kunnen een deal maken met de gemeente. Via website, wijkbeheerder of een andere relatie doen zij een verzoek aan de gemeente en krijgen dan een uitnodiging voor een koffietafelgesprek om te praten over de ideeën. De gemeente kijkt vervolgens naar de haalbaarheid. Als dit in orde is stellen wij een overeenkomst op met afspraken over werkzaamheden, periode en tegenprestaties. Daarna houden wij voortgangsgesprekken. Eventueel maken wij aanpassingen en bij wederzijdse tevredenheid verlengen wij de overeenkomst.’

Mogelijkheden binnen het initiatievenprogramma Opgeruimd Breda

Opgeruimd Breda kent drie vormen van burgerinitiatieven. Er zijn buurtbewoners die gezamenlijk de handen uit de mouwen steken voor het beheer van de openbare ruimte in hun buurt. Deze bewoners kunnen een Wijkdeal maken met de gemeente. Er zijn ook bewoners die daaraan individueel een bijdrage willen leveren. Zij kunnen zich aanmelden als Opgeruimde Bredanaar. Ook de schooljeugd in de gemeente kan deelnemen via een Klassedeal die ook in een overeenkomst wordt vastgelegd. In ruil voor de inzet van de school biedt de gemeente een gratis educatieve activiteit aan, zoals een workshop voor de aanleg van een schooltuin, een excursie naar milieustation en de aanleg van een eetbare tuin.

Waar moeten gemeenten rekening mee houden

Al is een gemeente nog zo enthousiast over een participatieproject, als dit enthousiasme niet gedeeld wordt met de bewoners wordt het project geen succes.  Volgens de gemeente Breda is het van belang dat bewoners zelf initiatief tonen en daarbij de ruimte krijgen van de gemeente om ideeën in te brengen. Hierbij is het van belang dat duidelijk aangegeven wordt wat de gemeente kan bieden. Daarnaast moet het gebruik van social media door de gemeente benut worden.

Projectleider Anne Jelle Lycklama à Nijeholt
E-mailadres: opgeruimdbreda@breda.nl