Natuurdoeners

Merels fluiten de stad wakker. De Veldleeuwerik kondigt uit volle borst de lente aan. Zoemende bijen vliegen af en aan om stuifmeel van de bloeiende lindes te verzamelen. Een ooievaar klappert en een specht hamert. Dagpauwogen vliegen door het park. Ook in steden zijn dieren te vinden. Wanneer gemeenten hun eigen ´panda´ kiezen en omarmen, groeit het besef dat natuur en milieu iets waardevols zijn en dat alles met elkaar samenhangt.De Natuurdoeners wonnen in april 2013 de wedstrijd: “Gezocht, Nederlandse natuurverdubbelaar”. Een wedstrijd uitgeschreven door het Wereld Natuurfonds, Trouw en Staatsbosbeheer, bedoeld om de natuurbescherming in Nederland een positieve wending te geven. Ons idee is simpel. Iedere gemeente omarmt zijn ‘eigen panda’: een inheems dier waarvoor echt iets gedaan kan worden door zelf actie te ondernemen. Scholen, bedrijven, supermarkten, verzorgingshuizen en jijzelf, iedereen draagt een steentje bij aan het verbeteren van het leefgebied van het actiedier. Het leuke is dat daardoor niet alleen bescherming van de natuur een plek krijgt in ons dagelijkse leven, maar we zorgen ook voor vergroening van onze eigen leefomgeving: op naar een echt duurzame samen-ook met dieren-leving!

“Natuurbeleid is vaak zo abstract. Een actiedier maakt natuur tastbaar en concreet. En het biedt handelingsperspectief. Door te focussen op een actiedier, werk je automatisch aan de kwaliteit van de leefomgeving van veel meer plant- en diersoorten.”  (Thomas Walder, Statenlid D66 voor de provincie Overijssel)

De Natuurdoeners nodigen gemeenten uit alle burgers te transformeren tot doeners voor een dier en daarmee voor de natuur! Na een effectieve publiciteitscampagne in 2013 zijn de Natuurdoeners nu bezig het actiedieren-plan concreet vorm te geven. Zie je leuke kansen voor jouw gemeente om aan de slag te gaan met een actiedier of wil je eens met ons verder denken, stuur dan een mail naar info@natuurdoeners.nl en vergeet ons natuurlijk niet te volgen op Twitter en Facebook!
Op naar een samenleving waarbij een insectenhotel naast de deur het nieuwe straatbeeld is en waar kinderen na school druk verder timmeren aan hun vleermuizenkast!