Het groene hart van Krakeel

Een succesvol burgerinitiatief heeft ertoe geleid dat een groep buurtbewoners het beheer van het Sterrenpark in de Hoogeveense wijk Krakeel van de gemeente heeft overgenomen. Zij hebben dit park omgetoverd tot het groene hart van Krakeel. Dit is participatie in zijn puurste vorm.

Totstandkoming van het project

Na de bouw van de brede school in de wijk Krakeel bleef het Sterrenpark – een stukje openbare ruimte – over dat door de gemeente zou worden ingericht. Bij het ontwerp daarvan deed de gemeente niets met de ideeën die wijkbewoners inbrachten. De gemeente bleef bij haar thema’s ruimte, zichtlijnen en transparantie die moesten terugkomen in het ontwerp van het Sterrenpark. Er ontstond ergernis onder de bewoners. Het voelde alsof het park niet van de bewoners was. Na enkele jaren kwam er een beleidsplan voor het Sterrenpark, waardoor er voor de buurtbewoners opeens kansen ontstonden om wel inbreng te hebben in de ontwikkeling van dit stukje openbare ruimte. Samen met wijkbeheerster Sylvia Kamman is toen een plan opgesteld, waarbij de voorwaarde was dat bewoners uit de buurt hun goedkeuring aan dit plan zouden geven. Er kwamen bijna honderd buurtbewoners af op de informatieavond die in september 2013 werd georganiseerd. Het resultaat daarvan was dat de werkgroep, bestaande uit buurtbewoners, werd uitgebreid van 4 naar 15 personen.

Hindernissen en kansen

Het bleek lastig om mensen ervan te overtuigen dat zij bewoners ook een verantwoordelijkheid tegenover de wijk hebben. Tenslotte is het hun eigen woonomgeving. Veel burgers leunen nog teveel op de gemeente voor wat betreft onderhoud en beheer. Dat dit langzaam verandert door ander beleid en bezuinigingen is voor veel burgers een lastige omschakeling. Men moet beslist nog leren om kansen te zien:  meer vrijheid voor burgers om in hun eigen omgeving iets te ondernemen, terwijl de samenwerking tussen bewoners en gemeente positief kan uitstralen naar de buurt.

Uitvoering van het project

Het beheer van het Sterrenpark in Krakeel is nu in handen van een bewonersgroep. De gemeente stelde als voorwaarde dat de bewoners voor het uitvoeren van hun plan zelf voor een budget moesten zorgen. De gemeente komt de bewoners daarbij tegemoet in een aantal zaken, zoals het leveren van graszaad en boomstammen voor speelobjecten. Inmiddels zijn de bewoners van de wijk bijna een half jaar bezig en is er een flinke sprong voorwaarts gemaakt. Leden van de bewonersgroep zijn bijna wekelijks in het gebied aan het werk en worden regelmatig aangesproken door andere bewoners. Inmiddels zijn meer bewoners bezig met plannen voor hun omgeving. Initiatiefnemer Henk Derks van de bewonersgroep: ‘’Het is leuk dat ons initiatief aanstekelijk werkt op de buurt, en zo moet het ook.’’

Hoe het was

Hoe het was

Hoe het nu is

Hoe het nu is