Nieuwe aanpak implementatie flora- en faunabeleid in de gemeente Capelle aan den IJssel

Informatie over flora en fauna bleek tot voor kort in de gemeente Capelle aan den IJssel niet gebundeld te zijn maar was verspreid over verschillende afdelingen. Bovendien was er binnen de gemeente weinig kennis aanwezig om inwoners informatie te geven over (mogelijk) voorkomende beschermde soorten. Daarnaast kwam de Flora- en faunawet vaak laat aan bod in trajecten en processen en wordt deze wet intern soms als een last ervaren.

Enkele maanden geleden is de gemeente Capelle aan den IJssel daarom gestart met het opstellen van een plan voor de implementatie van het flora- en faunabeleid, dat gebaseerd is op de gemeentelijke Groenvisie. In opdracht van de gemeente wordt hiervoor door een projectteam vanuit de HAS Hogeschool een voorstel geschreven dat later dit jaar ter besluitvorming wordt aangeboden aan de gemeenteraad.

Groenvisie
De gemeente Capelle aan den IJssel wil haar kennis over de flora en fauna binnen haar gebied vergroten en zorgen voor handvaten waarmee natuurwetgeving op een praktische manier toegepast kan worden. In 2011 heeft de gemeenteraad daartoe een Groenvisie vastgesteld, waarin drie hoofdzaken voor het flora- en faunabeleid naar voren komen: het opstellen van een gedragscode voor flora- en faunabeleid in de gemeente, het ontwikkelen van een natuurkaart, omdat er behoefte is aan inzicht waar welke soorten voorkomen binnen de gemeente, en het ontwikkelen van een risicokaart waarmee een risicoanalyse van flora- en faunabeleid voor werkzaamheden in de openbare ruimte kan plaatsvinden.

De gedragscode wordt binnenkort opgesteld. Student Rick van Laar is in samenwerking met verschillende partijen waaronder Natuurvrienden Capelle, Bomenstichting Capelle en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard  momenteel bezig met het inventariseren van de flora en fauna in de gemeente ten behoeve van de natuurkaart. Met de risicokaart (GIS-kaart) die nu wordt ontwikkeld kunnen zowel gemeenteambtenaren als inwoners van de gemeente voorafgaand aan werkzaamheden bepalen of er een natuuronderzoek nodig is.

Realisatie van het flora- en faunabeleid
Eind 2013 werd voorts een beleidsadviseur ruimtelijke ordening/ruimtelijk beleid aangesteld in de persoon van Chantal van Hemert. Deze adviseur is in gesprek gegaan met andere gemeenten over hoe zij hun natuurbeleid in de praktijk toepassen, wat door deze gemeenten als positief ervaren is. Een belangrijk punt bleek dat om de natuurwetgeving goed in de praktijk te kunnen hanteren, de natuurwetgeving intern niet langer als een last gezien moet worden. De adviseur stelt zich daarom op als vraagbaak, waarvan de verschillende afdelingen van de gemeente steeds intensiever gebruik maken. Door dit proces te gaan coördineren, groeit de kennis en de zelfstandigheid van de gemeente wat betreft het omgaan met de natuurwetgeving. Hierdoor kan de gemeente een betere dienstverlener zijn en haar inwoners nog beter te woord staan op het vlak van natuurvragen.

chantal-van-hemertVoor meer informatie: Chantal van Hemert, gemeente Capelle aan den IJssel; c.van.hemert@capelleaandenijssel.nl

Geef een antwoord