Idylle “Bloemen voor vlinders, bijen en mensen” – ook voor gemeenten!

De Vlinderstichting

Vlinders en bijen hebben het de afgelopen decennia moeilijk. Dit komt onder meer door een gebrek aan nectar en stuifmeel. Voor dit voor vlinders belangrijke voedsel zijn bloeiende bloemen nodig. Gesteund door de Postcode Loterij en samen met de Nederlandse BijenhoudersVereniging (NBV) zorgt De Vlinderstichting met het project ‘Idylle’ de komende jaren voor: meer kleur en daarmee meer vlindervoedsel in het Nederlandse landschap. Zij kan daarbij zeker de hulp van gemeenten gebruiken.

Idylle
Vlinderidylles zijn er in allerlei vormen en maten. Percelen in het buitengebied, variërend tussen een halve en twee hectare, worden na grondbewerking ingezaaid met nectarrijke bloemenmengsels. Ook kunnen “vlinderbanen” worden aangelegd, bijvoorbeeld in bredere wegbermen en langs fietspaden. Zo ontstaan niet alleen leefgebieden voor vlinders, maar ook voedselrijke plekken voor bijen. Via deze stroken met wilde planten kunnen vlinders en bijen zich prima door het landschap verplaatsen, waardoor de banen ook voor betere verbindingen tussen vlinderrijke plekken zorgen. Ook braakliggende stukken in de stad of op bedrijventerreinen zijn prima plekken voor een idylle. Deze tijdelijke natuur wordt zo geschikt leefgebied voor bijen en vlinders, maar de bloemenrijkdom en de inrichting voor vlinders is ook voor mensen aantrekkelijk. Gemeenten kunnen hiermee gemakkelijk aan de gang door creatief om te gaan met hun plantsoen- en wegbeheer.

Geen carnavalsmengsel, maar duurzame bloemenweiden
Bij het creëren van de idylles gaan wij niet scoren door goedkoop en snel even een bloemrijke situatie te creëren met in- en uitheemse eenjarigen die over twee jaar weer zijn verdwenen. Wij werken uitsluitend met inheemse soorten en met zaad uit Nederland. Per idylle wordt de samenstelling bepaald, zodat de planten die worden gebruikt ook echt thuishoren in die omgeving. Door vooral meerjarige soorten te gebruiken krijgt de idylle jarenlang een bloemrijk karakter. Wel moet het dan op de juiste manier beheerd worden. In de meeste idylles wordt de idylle daartoe een of twee keer per jaar gemaaid waarbij delen van de vegetatie worden gespaard en waarbij het maaisel wordt afgevoerd.

Voor en door mensen!
Idylles zijn bloemrijke plekken voor vlinders, bijen en mensen en die laatste groep is essentieel voor het welslagen van het project. Wij zaaien alleen in op een locatie als daarvoor een flink draagvlak is bij de betrokken mensen en organisaties. Dan is er de meeste kans dat de idylle ook jaren later nog steeds volop voedsel biedt aan vlinders en bijen en nog jarenlang een favoriete plek is voor mensen om daarvan te genieten.

de-vlinderstichtingVoor meer informatie over het project ‘Idylle’:
Kars Veling, De Vlinderstichting, http://vlinderstichting.nl/content.php?id=547&q=idylle

 

 

Laat een reactie achter