Groen Dichterbij – voor een groenere buurt in uw gemeente

Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid

Burgers gaan meer en meer zelf aan de slag met groen in de wijk. Denk aan het aanleggen van een buurtmoestuin, of een natuurlijke speelplek. Dat heeft voordelen maar roept ook vragen op, zowel bij gemeenten als bij buurtbewoners. IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) is daarom sinds 2012 actief in het platform Groen Dichterbij. Dit platform stimuleert, inspireert en verbindt groene buurtprojecten, zodat steeds meer mensen profiteren van de positieve effecten van groen.

Groen Dichterbij is een initiatief van IVN, Oranje Fonds, Buurtlink.nl en SME Advies. Deze organisaties vinden het belangrijk dat onze leefomgeving groener en socialer wordt. Groen Dichterbij is mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Groen brengt mensen dichterbij elkaar
In steeds meer wijken ontstaan groene buurtprojecten. Mensen slaan de handen ineen om samen het (openbaar) groen in hun omgeving zelf te beheren of anders vorm te geven. Dat is een goede ontwikkeling. Een groene woonomgeving heeft immers veel positieve effecten. Gezamenlijk bezig zijn met groen in de buurt zorgt voor sociale cohesie: voor meer betrokkenheid en voor structureel contact tussen buren. Daarnaast toont onderzoek aan dat er minder conflicten en spanningen zijn in groenere wijken en nemen de speel- en ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen toe. Ook kan vergroening van de wijk leiden tot een stijging van de prijs van onroerend goed. Meer groen in de buurt heeft dus een positief effect op natuur, mens en economie.

Groen Dichterbij – ook voor gemeenten interessant
Groen Dichterbij richt zich op bewoners. Inmiddels hebben al 750 buurtprojecten zich bij het platform Groen Dichterbij aangemeld. Op www.groendichterbij.nl staat een schat aan informatie in de vorm van veel gestelde vragen, factsheets, en projectbeschrijvingen. Het gaat dan bijvoorbeeld over ‘Hoe begin ik met speelnatuur of een buurtmoestuin?’, ‘Hoe betrek ik anderen?’, ‘Hoe vinden we geld?’, en ‘Hoe gaan we om met juridische zaken als aansprakelijkheid?’

Werkt u bij een gemeente en heeft u in uw werk te maken met groene buurtprojecten, stadslandbouw of herinrichting van openbaar groen, kijk dan ook eens op www.groendichterbij.nl en leer van de projecten hoe bewoners met de professionals in hun omgeving omgaan. U bent ook meer dan welkom op een van de regiobijeenkomsten om daar kennis te maken met projecten en andere professionals die op dit vlak werkzaam zijn. Ook kunt u initiatiefnemers doorverwijzen naar ons platform, of bij ons aankloppen voor advies op het gebied van omgaan met groene burgerinitiatieven.

instituut-voor-natuureducatie-duurzaamheid

Meer weten? Neem dan contact op met Marieke Ankoné van IVN, via m.ankone@ivn.nl.

Laat een reactie achter