Gemeente Nieuwegein; Aanpak Ontheffing Tijdelijke Natuur

Tussen de fase van aankoop van een perceel en de uiteindelijke fase van projectrealisatie, kan een lange periode van meerdere jaren liggen. Initiatiefnemers zijn vaak bang dat zich in die periode op het braakliggende perceel beschermde soorten vestigen. Deze kunnen namelijk in de realisatiefase voor flink wat vertraging en problemen zorgen.
De Gemeente Nieuwegein wilde dit probleem tackelen door een Ontheffing Tijdelijke Natuur aan te vragen. Deze ontheffing geeft de gemeente de garantie dat de projectrealisatie gewoon kan doorgaan. In de tussentijd kan de natuur haar gang gaan.

De Gemeente Nieuwegein is zeer over deze regeling te spreken. Onder gemeenten, initiatiefnemers, bureaus en aannemers is de regeling Tijdelijke Natuur op het moment een veelbesproken onderwerp, die door de een lyrisch en door de ander sceptisch wordt ontvangen. Want waar moet dan de modderkruiper heen wanneer bijvoorbeeld meerdere aangrenzende deelgebieden met Tijdelijke Natuur worden opgeheven? En wat nou als de rugstreeppad zich op het allerlaatste moment nog vestigt op het braakliggende terrein? Renske van Rooijen van de Gemeente Nieuwegein zag al snel in dat deze ‘probleemsoorten’ met de aanvraag van een Ontheffing Tijdelijke Natuur geen belemmeringen meer opleveren in de realisatiefase.

Aanvraag Ontheffing Tijdelijke Natuur: van braakliggend terrein tot aan de projectrealisatie

Hoe gaat de aanvraag van een Ontheffing Tijdelijke Natuur in zijn werk? Allereerst wordt, net als bij ieder ander initiatief, de zogenaamde ‘nulsituatie’ in kaart gebracht. Zijn er al beschermde soorten aanwezig en welke soorten betreft dit? De Ontheffing Tijdelijke Natuur geldt namelijk alleen voor soorten die op het moment van de aanvraag nog niet aanwezig zijn. Na het vaststellen van de nulsituatie wordt ingeschat welke beschermde soorten in de toekomst redelijkerwijs te verwachten zijn. Voor deze soorten kan dan een ontheffing verkregen worden. Wel moet worden aangegeven hoe er in de realisatiefase wordt omgegaan met deze soorten. Dit is nodig vanwege de in de Flora- en faunawet opgenomen zorgplicht. Het project kan ten aanzien van nieuw gevestigde beschermde soorten gegarandeerd doorgaan. Voor de soorten die zich mogelijk gaan vestigen in het gebied geldt dan geen mitigatie- of compensatieplicht en er treedt dus geen verdere vertraging van het project op.

Het recept voor succesvolle Tijdelijke Natuur in de gemeente

Om het proces van de aanvraag succesvol te laten verlopen, is volgens Renske van Rooijen het creëren van draagvlak aan het begin van het proces van essentieel belang. Zo zijn in Nieuwegein intern wethouders en collega’s meteen op de hoogte gesteld van de aanvraag en zijn externe partijen, zoals het IVN en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU), ook in een vroeg stadium bij het proces betrokken. Door al vroeg de juiste mensen te betrekken en te informeren, kon het project snel van start gaan.
Het is zinvol, wanneer men overweegt om Tijdelijke Natuur in te zetten, tegelijkertijd met de aanvraag voor een ontheffing van de Flora- en faunawet ook meteen een ontheffing voor Tijdelijke Natuur aan te vragen. Dit kan een aanzienlijke tijdbesparing opleveren en leidt niet tot de verplichting ook daadwerkelijk iets met de Ontheffing Tijdelijke Natuur te doen. De Gemeente Nieuwegein heeft dit zelf ervaren in het aanvraag proces, welke begon toen een deel van het bedrijventerrein al ontwikkeld was. De ontwikkeling van het bedrijventerrein ging sneller dan verwacht. Hierdoor is de aanvraag nu stop gezet om mogelijk in de toekomst weer op te pakken.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met Renske van Rooijen, gemeente Nieuwegein; r.vanrooijen@nieuwegein.nl

Laat een reactie achter