Aanmelden voor de nieuwsbrief

Nuttige links over huidige natuurwetgeving en de Wet natuurbescherming

Informatie over wettelijk beschermde soorten flora en fauna is op het internet verspreid te vinden op verschillende websites. Dit kan het vinden van de juiste informatie onoverzichtelijk en lastig maken. Om de belangrijkste websites met informatie over wettelijk beschermde soorten overzichtelijk te maken, hebben wij deze hieronder voor u op een rijtje gezet.

Instrumenten ter ondersteuning in de uitvoering van de Wet natuurbescherming

Instrumenten ter ondersteuning in de uitvoering van de huidige en toekomstige natuurwetgeving

Tabel VBNE kapmeldingen nu onder de Boswet en straks onder de Wet natuurbescherming
Hoe gaat het straks na 1 januari 2017 met kapmeldingen en ontheffingen voor soorten en gebieden onder de nieuwe Wet natuurbescherming? De VBNE heeft een tabel gemaakt met een overzicht hoe het nu is en hoe het straks wordt.

Beschermde soorten Wet natuurbescherming

Flora- en faunawet regelgeving op de site van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Flora- en faunawet op de site van Overheid.nl

Soorten: “Beschermde natuur in Nederland: soorten en gebieden in wetgeving en beleid” van het ministerie van Economische Zaken

Jurisprudentie op de site van de Raad van State

Bescherming van planten en diersoorten op de site van Antwoord voor bedrijven, wegwijs in regels, vergunningen en subsidies van de Rijksoverheid

Natuurwetgeving: Flora- en faunawet op de site van het Portaal Natuur en Landschap