Aanmelden voor de nieuwsbrief

Nuttige links over de Wet natuurbescherming en de voormalige natuurwetgeving

Informatie over wettelijk beschermde soorten flora en fauna is op het internet verspreid te vinden op verschillende websites. Dit kan het vinden van de juiste informatie onoverzichtelijk en lastig maken. Om de belangrijkste websites met informatie over wettelijk beschermde soorten overzichtelijk te maken, hebben wij deze hieronder voor u op een rijtje gezet.

Literatuur ter ondersteuning in de uitvoering van de Wet natuurbescherming
Recent verschenen: het boek Natuurbeschermingsrecht. Het boek is geschreven door prof. dr. Ch.W. Backes, mr. drs. L. Boerema, prof. mr. A.A. Freriks en Mr. drs. M.M. Kaajan. Het boek Natuurbeschermingsrecht geeft een volledig overzicht van de wet en de uitvoeringsregelgeving.

Aan de orde komen  de volgende onderwerpen:

 • Soortenbescherming;
 • Jacht en schadebestrijding;
 • Gebiedsbescherming (waaronder de programmatische aanpak stikstof);
 • Bescherming van houtopstanden;
 • Algemene bepalingen en procedurele aspecten van het natuurbeschermingsrecht;
 • Financiële instrumenten;
 • Handhaving;
 • Samenloop met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
 • Relatie tot het internationaal en Europees natuurbeschermingsrecht;
 • Actuele jurisprudentie.
  (Bron: ENVIR Advocaten)

Instrumenten ter ondersteuning in de uitvoering van de Wet natuurbescherming

Instrumenten ter ondersteuning in de uitvoering van de voormalige natuurwetgeving (Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 en Boswet)