Aanmelden voor de nieuwsbrief

Symposium ‘Nieuw leven in het veen’

Datum
30 mei 2018 - 31 mei 2018


Locatie: Bussum
Organisator: Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer

Op 30 en 31 mei 2018 vindt het Laagveensymposium ‘Nieuw leven in het veen’ plaats. Schrijf de datum alvast in uw agenda. Meer informatie over programma en inschrijven volgt begin 2018.

Welke bodem kan verbranden én groeien? In Nederland kunnen we het antwoord bedenken want een veenbodem is hier een algemeen verschijnsel.

Hoewel we bekend staan als volk dat z’n eigen land heeft gemaakt, lukt het ons nog maar moeilijk om het veensysteem volledig naar onze hand te zetten.

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben in de afgelopen jaren veel nieuwe ervaringen opgedaan met het herstellen van laagveengebieden. Het gaat over herstel van petgaten, trilveen en blauwgrasland door baggeren, opslag verwijderen, plaggen en maaien. Dit alles in het kader van het Life-project Nieuw leven in het veen.

Deze kennis wordt op 30 en 31 mei 2018 gedeeld in een tweedaags symposium: in een zaal, maar ook in het veld. Met een programma waarin ook gelegenheid is voor een goed gesprek over behoud en toekomst van het veenlandschap.

Tijdens het symposium brengen we alle kennis en ervaring over het veenlandschap in Nederland bij elkaar. Een bijzondere kans. Reserveer de data alvast in de agenda!
Begin 2018 versturen we een uitnodiging en gaat de inschrijving open op laagveensymposium.nl

Voor meer informatie >>