Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meer kleur in groen, De ecologische basis

Kaart wordt geladen...

Datum
15 mei 2018

Locatie
Natuurmuseum


Duik in de basis, achtergronden en praktijk van de ecologie; bodem, abiotiek en ecologische randvoorwaarden die de natuurwaarde sturen. Maak hiervan gebruik in ruimtelijke ordeningsprojecten, groenontwerp of beleidskeuzen. Leer de kansen van een specifieke plek benutten voor meer biodiversiteit.
Tilburg (15 mei), Rijswijk (12 juni), Meppel (4 sept) en Amersfoort (30 okt).

Kijk voor meer informatie hier.