ENVIR Advocaten – Marieke Kaajan

Plenaire openingspresentatie: Transitie van de huidige natuurwetgeving naar de Wet natuurbescherming en een introductie in het systeem van natuurtoestemmingen onder de Wet natuurbescherming. Wat zijn de belangrijkste zaken waar gemeenten mee te maken krijgen?
>> Bekijk hier


Arnold van Kreveld en Kees Bastmeijer

Plenaire presentatie: Actieve natuurbescherming onder de Wet natuurbescherming
>> Bekijk hier


Vogelbescherming Nederland – Harm Dotinga

Soortenbescherming onder de Flora- en faunwet en de Wet natuurbescherming: wat gaat er in de praktijk veranderen?
>> Bekijk hier


Gemeente Oss en Omgevingsdienst Brabant Noord – Sandra van Zandvoort en Janmartin Rahder

Presentatie: Soortenbescherming en het aanhaken bij Wabo procedures – Hoe werkt dat in de praktijk?
>> Bekijk hier


Gemeente Tilburg en Provincie Noord-Brabant – Mischa Cillessen en Maarten Kaales

Presentatie: Verbinden van stedelijke ontwikkelingen en de natuur: het soortenmanagementplan en de gebiedsontheffing
>> Bekijk hier


ENVIR Advocaten – Marieke Kaajan

Presentatie: Verder ingezoomd op de transitie van de huidige natuurwetgeving naar de Wet natuurbescherming (gebiedsbescherming)
>> Bekijk hier


Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (VBNE) – Anne Reichgelt

Presentatie: Integratie Boswet in Wet natuurbescherming
>> Bekijk hier


Regelink Ecologie & Landschap – Chris Driessen

Presentatie: Applicaties die je helpen bij een goede uitvoer van de Wet natuurbescherming
>> Bekijk hier


Regelink Ecologie & Landschap – Johannes Regelink

Workshop Gemeenten; Vraagstukken en dilemma’s die spelen voor gemeenten na inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming
>> Bekijk hier

Ministerie van Economische Zaken Vereniging van Nederlandse Gemeenten

In samenwerking met de provincies:

Province Groningen Provincie Utrecht
Provincie Friesland Provincie Noord Holland
Provincie Drenthe Provincie Zuid-Holland
Provincie Overijssel Provincie Zeeland
Provincie Flevoland Provincie Noord Brabant
Provincie Gelderland Provincie Limburg