ENVIR Advocaten – Marieke Kaajan

Plenaire openingspresentatie: Transitie van de huidige natuurwetgeving naar de Wet natuurbescherming en een introductie in het systeem van natuurtoestemmingen onder de Wet natuurbescherming. Wat zijn de belangrijkste zaken waar gemeenten mee te maken krijgen?
>> Bekijk hier


Arnold van Kreveld en Kees Bastmeijer

Plenaire presentatie: Actieve natuurbescherming onder de Wet natuurbescherming
>> Bekijk hier


Vogelbescherming Nederland en Prolander – Harm Dotinga en Rienko van Der Schuur

Soortenbescherming onder de Flora- en faunwet en de Wet natuurbescherming: wat gaat er in de praktijk veranderen?
Vogelbescherming Nederland >> Bekijk hier
Prolander >> Bekijk hier


Provincie Groningen – Gert-Jan Kloppenburg en Marco Deenik

Presentatie: Procedure aanvraag vergunning; Met een aantal concrete voorbeelden de taak- en rolverdeling van gemeenten, omgevingsdiensten en provincies in beeld gebracht door Omgevingsdienst Haaglanden.
>> Bekijk hier


Gemeente Tilburg – Mischa Cillessen

Presentatie: Best practice Gemeente Tilburg; Soortmanagementplan en gebiedsontheffing
>> Bekijk hier


ENVIR Advocaten – Marieke Kaajan

Presentatie: Verder ingezoomd op de transitie van de huidige natuurwetgeving naar de Wet natuurbescherming (gebiedsbescherming)
>> Bekijk hier


Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (VBNE) – Anne Reichgelt

Presentatie: Integratie Boswet in Wet natuurbescherming
>> Bekijk hier


Regelink Ecologie & Landschap – Chris Driessen

Presentatie: Applicaties die je helpen bij een goede uitvoer van de Wet natuurbescherming
>> Bekijk hier


Ministerie van Economische Zaken Vereniging van Nederlandse Gemeenten

In samenwerking met de provincies:

Province Groningen Provincie Utrecht
Provincie Friesland Provincie Noord Holland
Provincie Drenthe Provincie Zuid-Holland
Provincie Overijssel Provincie Zeeland
Provincie Flevoland Provincie Noord Brabant
Provincie Gelderland Provincie Limburg