Voor een aantal beschermde natuurmonumenten buiten N2000 gaat de status door de nieuwe wet wijzigen. De wettelijke bescherming, die de beschermde natuurmonumenten nu nog hebben van de Natuurbeschermingswet 1998, wordt afgeschaft. Een aparte beschermde status van beschermde natuurmonumenten is niet nodig vanwege de bescherming die andere instrumenten bieden. Van de 190 BN (situatie 2001) vallen er 128 onder de bescherming van N2000. Er zijn 69 beschermde natuurmonumenten die buiten Natura 2000 liggen.

Overigens bevinden van deze 69 gebieden zich er 67 geheel binnen het Natuur Netwerk Nederland, en genieten daardoor bescherming op grond van het omgevingsrecht (Ruimtelijke Ordening). Twee gebieden bevinden zich geheel buiten het Natuur Netwerk Nederland. De twee gebieden die geheel buiten het NNN liggen zijn: Antjeskolk, Overcingel.

Ministerie van Economische Zaken Vereniging van Nederlandse Gemeenten

In samenwerking met de provincies:

Province Groningen Provincie Utrecht
Provincie Friesland Provincie Noord Holland
Provincie Drenthe Provincie Zuid-Holland
Provincie Overijssel Provincie Zeeland
Provincie Flevoland Provincie Noord Brabant
Provincie Gelderland Provincie Limburg