Meldt u hier aan voor de regiobijeenkomst ‘Aan de slag met de natuurwet!’ voor medewerkers van overheden.

Het programma van de dag wordt afgestemd op wat er in uw regio speelt, onder andere wordt uw regionaal netwerk in kaart gebracht. Meldt u daarom aan bij de bijeenkomst voor de regio waar u werkzaam bent.

Bent u onverhoopt niet in de gelegenheid om naar de bijeenkomst in uw regio te gaan, dan kunt u zich aanmelden voor een andere regio, u wordt dan op de reservelijst geplaatst en krijgt kort voor de bijeenkomst bericht of u kan deelnemen.

Informatie over het programma vindt u op www.aandeslagmetdenatuurwet.nl


Aanmeldformulier voor de regiobijeenkomsten

Contactgegevens

Aanhef* Dhr.Mevr.

Voornaam*

De door u opgegeven voornaam verschijnt ook op uw badge.
Wij prefereren daarom een roepnaam boven een voorletter.

Tussenvoegsel

Achternaam*

Naam overheidsorganisatie*

Afdeling/sectie

Functie*

Telefoon*

E-mailadres*

Adresgegevens

Straat*

Postcode*

Plaats*

Provincie*

De regio's waar de bijeenkomsten plaats gaan vinden zijn bepaald aan de hand van de ligging van de provincies. U kunt zich aanmelden voor de regiobijeenkomst waarbinnen de provincie valt waarin u werkzaam bent.

- Regio Midden - provincie Overijssel, Flevoland en Gelderland - 25 oktober 2016 - Locatie: provinciehuis Overijssel. Het is niet meer mogelijk om u nog aan te melden voor deze bijeenkomst.
- Regio Zuid - provincie Zeeland, Limburg en Noord-Brabant - 18 oktober 2016 - Locatie: provinciehuis Noord-Brabant. Het is niet meer mogelijk om u nog aan te melden voor deze bijeenkomst.
- Regio Noord - provincie Drenthe, Groningen en Friesland - 29 september 2016 - Locatie: provinciehuis Drenthe. Het is niet meer mogelijk om u nog aan te melden voor deze bijeenkomst.
- Regio West - provincie Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland - 14 september 2016 - Locatie: provinciehuis Utrecht.
Het is niet meer mogelijk om u nog aan te melden voor deze bijeenkomst.

Uw input draagt bij aan de vormgeving van het programma. Wij horen daarom graag:

Wat u komt brengen op deze dag (Welke
specialismen brengt u in op deze dag?)*

Met welke vra(a)g(en) u naar deze dag toe
komt*

Dieetwensen


Ministerie van Economische Zaken Vereniging van Nederlandse Gemeenten

In samenwerking met de provincies:

Province Groningen Provincie Utrecht
Provincie Friesland Provincie Noord Holland
Provincie Drenthe Provincie Zuid-Holland
Provincie Overijssel Provincie Zeeland
Provincie Flevoland Provincie Noord Brabant
Provincie Gelderland Provincie Limburg